بایگانی برچسب: مارگارت اتوود

6 جمله معروف آدمکش کور مارگارت اتوود

6 جمله معروف آدمکش کور مارگارت اتوود – تکه کتاب

6 جمله معروف آدمکش کور مارگارت اتوود: در این مطلب 6 عدد از جملات معروف و درخشان کتاب  آدمکش کور مارگارت اتوود را گلچین کرده‌ایم. این جملات تکه کتاب ها نابی هستند از نویسندگانی بزرگ که می‌توانید به  دکمه‌‌های زیر از آرشیو کاملشان دیدن کنید.         6 جمله معروف آدمکش کور مارگارت[…]

25 جمله معروف سرگذشت ندیمه مارگارت اتوود

25 جمله معروف سرگذشت ندیمه مارگارت اتوود – تکه کتاب

25 جمله معروف سرگذشت ندیمه مارگارت اتوود: در این مطلب 25 عدد از جملات معروف و درخشان کتاب  سرگذشت ندیمه مارگارت اتوود را گلچین کرده‌ایم. این جملات تکه کتاب های نابی هستند از نویسندگانی بزرگ که می‌توانید به  دکمه‌‌های زیر از آرشیو کاملشان دیدن کنید.         25 جمله معروف سرگذشت ندیمه مارگارت[…]

chat