آموزش‌های ویدیویی

لیلا صادقی

پیله‌ ام تنگ می‌ شود

پیله‌ ام تنگ می‌ شود

شعر پیله‌ ام تنگ می‌ شود – امیلی دیکنسون   پیله‌ ام تنگ می‌ شود آزرده از رنگ‌ ها در تمنای هوایم فضای تنگ و تاریک بال‌ هایم کوچک می‌کند پیرهنی را که بر تن دارم توانی برای پروانه شدن باید باشد بیشه‌ های شکوه میل به پرواز را بر من می‌ بخشند و جولان[…]

دلیل بازگشت وجه