بایگانی برچسب: لویی فردینان سلین

4 جمله معروف دسته ی دلقک سلین

4 جمله معروف دسته ی دلقک ها سلین – تکه کتاب

4 جمله معروف دسته ی دلقک ها سلین: در این مطلب 4 عدد از جملات معروف و درخشان کتاب دسته ی دلقک ها  سلین را گلچین کرده‌ایم. این جملات تکه کتاب ها نابی هستند از نویسندگانی بزرگ که می‌توانید به  دکمه‌‌های زیر از آرشیو کاملشان دیدن کنید.           4 جمله معروف[…]

13 جمله معروف مرگ قسطی سلین

13 جمله معروف مرگ قسطی سلین – تکه کتاب

13 جمله معروف مرگ قسطی سلین: در این مطلب 13 عدد از جملات معروف و درخشان کتاب مرگ قسطی لویی فردینان سلین را گلچین کرده‌ایم. این جملات تکه کتاب ها نابی هستند از نویسندگانی بزرگ که می‌توانید به  دکمه‌‌های زیر از آرشیو کاملشان دیدن کنید.           13 جمله معروف مرگ قسطی[…]

11 جمله معروف سفر به انتهای شب سلین

11 جمله معروف سفر به انتهای شب سلین – تکه کتاب

11 جمله معروف سفر به انتهای شب سلین: در این مطلب 11 عدد از جملات معروف و درخشان کتاب سفر به انتهای شب سلین را گلچین کرده‌ایم. این جملات تکه کتاب ها نابی هستند از نویسندگانی بزرگ که می‌توانید به  دکمه‌‌های زیر از آرشیو کاملشان دیدن کنید.           11 جمله معروف[…]

chat