بایگانی برچسب: لئوناردو داوینچی

لئوناردو داوینچی

لئوناردو داوینچی

لئوناردو داوینچی شایسته ترین لذت، لذت درک کردن و فهمیدن است.     لئوناردو دی سر پیرو داوینچی یک دانشمند، نقاش، مجسمه‌ساز، معمار، موسیقی‌دان، ریاضی‌دان، مهندس، مخترع، آناتومیست، زمین‌شناس، نقشه‌کش معماری، گیاه‌شناس و نویسنده ایتالیایی در دوره رنسانس بود. شاید بتوان گفت نبوغی که او در کارهایش از خود نشان داده بیش از هر چیز[…]

chat