بایگانی برچسب: فعولن فعولن فعولن فعل

تمرین سماعی عروض با وزن فعولن فعولن فعولن فعل

تمرین سماعی عروض با وزن فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف)

تمرین سماعی عروض با وزن فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف)   وزن شاهنامه این وزن به وزن شاهنامه معروف است.   همانطور که در جلسه‌ی اولِ کارگاه آموزش عروض و قافیه گفتیم، بهترین و شیرین‌ترین راه برای یادگیری وزنِ شعر، خواندنِ شعر است. پس تا می‌توانید شعر بخوانید و تلاش کنید همراه با[…]

chat