آموزش‌های ویدیویی

فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول)

ز من ایصبا نهانی تو به مستشار برگو

ز من ایصبا نهانی تو به مستشار برگو

شعر ز من ایصبا نهانی تو به مستشار برگو _ ادیب الممالک  به مستشار عدلیه بالبداهة نگاشته   ز من ایصبا نهانی تو به مستشار برگو سحر آمدم به کویت به شکار رفته بودی   خبر از وزیر جستم که نبود در رکابت تو که سگ نبرده بودی بچه کار رفته بودی     مطالب[…]

چه-کسی-که-هیچ-کس-را-به-تو-بر-نظر-نباشد

چه کسی که هیچ کس را به تو بر نظر نباشد – 200

دانلود دکلمه صوتی شعر چه کسی که هیچ کس را به تو بر نظر نباشد سعدی – غزل 200 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. که نه در تو باز ماند مگرش بصر نباشد. نه طریق دوستان است و نه شرط مهربانی.   شعر چه کسی که هیچ کس را به تو بر[…]

نظر-خدای-بینان-طلب-هوا-نباشد

نظر خدای بینان طلب هوا نباشد – 197

دانلود دکلمه صوتی شعر نظر خدای بینان طلب هوا نباشد سعدی – غزل 197 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. سفر نیازمندان قدم خطا نباشد. همه وقت عارفان را نظرست و عامیان را.   شعر نظر خدای بینان طلب هوا نباشد – غزل 197 – سعدی   نظر خدای بینان طلب هوا نباشد[…]

شب-عاشقان-بی‌دل-چه-شبی-دراز-باشد

شب عاشقان بی‌دل چه شبی دراز باشد – 194

دانلود دکلمه صوتی شعر شب عاشقان بی‌دل چه شبی دراز باشد سعدی – غزل 194 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد. عجبست اگر توانم که سفر کنم ز دستت.   شعر شب عاشقان بی‌دل چه شبی دراز باشد – غزل 194 – سعدی  […]

به-حدیث-در-نیایی-که-لبت-شکر-نریزد

به حدیث در نیایی که لبت شکر نریزد – 188

دانلود دکلمه صوتی شعر به حدیث در نیایی که لبت شکر نریزد سعدی – غزل 188 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. نچمی که شاخ طوبی به ستیزه بر نریزد. هوس تو هیچ طبعی نپزد که سر نبازد.   شعر به حدیث در نیایی که لبت شکر نریزد – غزل 188 – سعدی[…]

دل ما به دور رویت ز چمن فَراغ دارد

دل ما به دور رویت ز چمن فَراغ دارد _ 117

دانلود دکلمه صوتی شعر دل ما به دور رویت ز چمن فَراغ دارد حافظ _ غزل 117+ پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر: که چو سرو پایبند است و چو لاله داغ دارد سرِ ما فرونیاید به کمانِ ابروی کس. شعر دل ما به دور رویت ز چمن فَراغ دارد _  غزل 117 _ حافظ  […]

صفتی-است-حسن-او-را-به-وهم-در-نیاید-خاقانی

صفتی است حسن او را که به وهم در نیاید – ۹۱

شعر صفتی است حسن او را که به وهم در نیاید خاقانی – قصیده ۹۱ این قصیدهٔ را در زمان کودکی در ستایش فخر الدین منوچهر بن فریدون شروان شاه سروده است     صفتی است حسن او را که به وهم در نیاید روشی است عشق او را که به گفت بر نیاید  […]

مه من هنوز عشقت دل من فکار دارد

خزان جاودانی – مه من هنوز عشقت دل من فکار دارد

مه من هنوز عشقت دل من فکار دارد  – خزان جاودانی شهریار    مه من هنوز عشقت دل من فکار دارد تو یکی بپرس از این غم که به من چه کار دارد   نه بلای جان عاشق شب هجرت است تنها که وصال هم بلای شب انتظار دارد   تو که از می جوانی[…]

دل-هر-که-صید-کردی-نکشد-سر-از-کمندت

دل هر که صید کردی نکشد سر از کمندت – 34

دانلود دکلمه صوتی شعر دل هر که صید کردی نکشد سر از کمندت سعدی – غزل 34 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. نه دگر امید دارد که رها شود ز بندت به خدا که پرده از روی چو آتشت برافکن. شعر دل هر که صید کردی نکشد سر از کمندت – غزل[…]

متناسبند-و-موزون-حرکات-دلفریبت

متناسبند و موزون حرکات دلفریبت – 29

دانلود دکلمه صوتی شعر متناسبند و موزون حرکات دلفریبت سعدی – غزل 29 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. متوجه است با ما سخنان بی‌حسیبت چو نمی‌توان صبوری ستمت کشم ضروری. شعر متناسبند و موزون حرکات دلفریبت – غزل 29 – سعدی   متناسبند و موزون حرکات دلفریبت متوجه است با ما سخنان[…]

علی-ای-همای-رحمت،-تو-چه-آیتی-خدا-را

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را – شعر مناجات

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را – شعر مناجات شهریار   علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ماسوا فکندی همه سایه هما را   دل اگر خداشناسی، همه در رخ علی بین به علی شناختم من به خدا قسم خدا را   به خدا که در دو[…]

شعر به ملازمان سلطان که رساند این دعا را؟ حافظ - غزل ششم 6

به ملازمان سلطان که رساند این دعا را؟ – غزل 6

دانلود دکلمه صوتی شعر به ملازمان سلطان که رساند این دعا را؟ (غزل 6) + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر:که به شُکرِ پادشاهی ز نظر مران گدا را ز رقیب دیوسیرت به خدای خود پناهم شعر به ملازمان سلطان که رساند این دعا را؟ – غزل ششم 6 – حافظ   به ملازمان[…]

تمرین سماعی عروض با وزن فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول)

تمرین شنیداری با وزن فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول)

تمرین شنیداری با وزن فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) (رمل مثمن مشکول)     همانطور که در جلسه‌ی اولِ کارگاه آموزش عروض و قافیه گفتیم، بهترین و شیرین‌ترین راه برای یادگیری وزنِ شعر، خواندنِ شعر است. پس تا می‌توانید شعر بخوانید و تلاش کنید همراه با شعر خواندن به وزن شعر نیز فکر[…]

دلیل بازگشت وجه