آموزش‌های ویدیویی

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

بی نصیب از آبرو باشد به گیتی

بی نصیب از آبرو باشد به گیتی

شعر بی نصیب از آبرو باشد به گیتی _ ادیب الممالک  ترجمه گفتار شاهنشاه – برزو پورلهراسب   بی نصیب از آبرو باشد به گیتی هر که او دینار یا درهم ندارد   و آنکه از فرزند بی بهره است بی شک دیده روشن دل خرم ندارد   هرکه را نبود درین گیتی برادر جان[…]

حبذا نقشی که بنمود آشکارا

حبذا نقشی که بنمود آشکارا

شعر حبذا نقشی که بنمود آشکارا _ ادیب الممالک  ذیل تصویر خود در مدح نقش نقاش نوشته   حبذا نقشی که بنمود آشکارا میر خضر آساز کلک چون مسیحا   میرزین العابدین نقاش ایران کش همی خوانند مردم میر آقا   آنکه کلکش ناسخ ارژنگ مانی وانکه نقشش برشکسته تنگلوشا   گر عصا را اژدها[…]

تا به چند اندر پی عشق مجازی‌؟

تا به چند اندر پی عشق مجازی‌؟

شعر تا به چند اندر پی عشق مجازی‌؟ ملک الشعرا بهار  عشق و فخر    تا به چند اندر پی عشق مجازی‌؟ چند با یار مجازی عشق‌بازی‌؟‌!   چند گردی گرد اسرار حقیقت ای ندانسته حقیقی از مجازی‌؟   برق عشقست این چه پوشیدش به خرمن خفته‌مار است‌این‌چه گیریدش به بازی‌؟   پاکبازی کن چو[…]

دلیل بازگشت وجه