آموزش‌های ویدیویی

فئودور داستایوفسکی

12 جمله معروف خاطرات خانه مردگان داستایوفسکی

12 جمله معروف خاطرات خانه مردگان داستایوفسکی – تکه کتاب

12 جمله معروف خاطرات خانه مردگان داستایوفسکی: در این مطلب 12 عدد از جملات معروف و درخشان کتاب خاطرات خانه مردگان داستایوفسکی را گلچین کرده‌ایم. این جملات تکه کتاب های نابی هستند از نویسندگانی بزرگ که می‌توانید به وسیله‌ی دکمه‌‌های زیر از آرشیو کاملشان دیدن کنید.       12 جمله معروف خاطرات خانه مردگان[…]

13-جمله-معروف-بیچارگان-داستایوفسکی

13 جمله معروف بیچارگان داستایوفسکی – تکه کتاب

13 جمله معروف بیچارگان داستایوفسکی: در این مطلب 13 عدد از جملات معروف و درخشان کتاب بیچارگان داستایوفسکی را گلچین کرده‌ایم. این جملات تکه کتاب های نابی هستند از نویسندگانی بزرگ که می‌توانید به وسیله‌ی دکمه‌‌های زیر از آرشیو کاملشان دیدن کنید.     13 جمله معروف بیچارگان داستایوفسکی ادبیات چیز شگفتی است، وارنکا، یک[…]

11-جمله-معروف-یادداشت-های-زیرزمینی-داستایوفسکی

11 جمله معروف یادداشت های زیرزمینی داستایوفسکی – تکه کتاب

11 جمله معروف یادداشت های زیرزمینی داستایوفسکی: در این مطلب 11 عدد از جملات معروف و درخشان کتاب یادداشت های زیرزمینی داستایوفسکی را گلچین کرده‌ایم. این جملات تکه کتاب های نابی هستند از نویسندگانی بزرگ که می‌توانید به وسیله‌ی دکمه‌‌های زیر از آرشیو کاملشان دیدن کنید.     11 جمله معروف یادداشت های زیرزمینی داستایوفسکی[…]

18-جمله-معروف-برادران-کارامازوف-داستایوفسکی

18 جمله معروف برادران کارامازوف داستایوفسکی – تکه کتاب

18 جمله معروف برادران کارامازوف داستایوفسکی: در این مطلب 18 عدد از جملات معروف و درخشان کتاب برادران کارامازوف داستایوفسکی را گلچین کرده‌ایم. این جملات تکه کتاب های نابی هستند از نویسندگانی بزرگ که می‌توانید به وسیله‌ی دکمه‌‌های زیر از آرشیو کاملشان دیدن کنید.       18 جمله معروف برادران کارامازوف داستایوفسکی   از[…]

13-جمله-معروف-جوان-خام-داستایوفسکی

13 جمله معروف جوان خام داستایوفسکی – تکه کتاب

13 جمله معروف جوان خام داستایوفسکی: در این مطلب 13 عدد از جملات معروف و درخشان کتاب جوان خام داستایوفسکی را گلچین کرده‌ایم. این جملات تکه کتاب های نابی هستند از نویسندگانی بزرگ که می‌توانید به وسیله‌ی دکمه‌‌های زیر از آرشیو کاملشان دیدن کنید.     13 جمله معروف جوان خام داستایوفسکی آن‌چه من می‌خواهم[…]

25 جمله معروف ابله داستایوفسکی

25 جمله معروف ابله داستایوفسکی – تکه کتاب

25 جمله معروف ابله داستایوفسکی: در این مطلب 25 عدد از جملات معروف و درخشان کتاب ابله داستایوفسکی را گلچین کرده‌ایم. این جملات تکه کتاب های نابی هستند از نویسندگانی بزرگ که می‌توانید به وسیله‌ی دکمه‌‌های زیر از آرشیو کاملشان دیدن کنید.       25 جمله معروف ابله داستایوفسکی همدردی بزرگ‌ترین و شاید یگانه قانون[…]

11 جمله معروف همیشه شوهر داستایوفسکی

11 جمله معروف همیشه شوهر داستایوفسکی – تکه کتاب

11 جمله معروف همیشه شوهر داستایوفسکی: در این مطلب 11 عدد از جملات معروف و درخشان همیشه شوهر داستایوفسکی را گلچین کرده‌ایم. این جملات تکه کتاب های نابی هستند از نویسندگانی بزرگ که می‌توانید به وسیله‌ی دکمه‌‌های زیر از آرشیو کاملشان دیدن کنید.     11 جمله معروف همیشه شوهر داستایوفسکی این مرد که دو[…]

6-جمله-معروف-یک-اتفاق-مسخره-داستایوفسکی

6 جمله معروف یک اتفاق مسخره داستایوفسکی – تکه کتاب

6 جمله معروف یک اتفاق مسخره داستایوفسکی: در این مطلب 6 عدد از جملات معروف و درخشان کتاب یک اتفاق مسخره داستایوفسکی را گلچین کرده‌ایم. این جملات تکه کتاب های نابی هستند از نویسندگانی بزرگ که می‌توانید به وسیله‌ی دکمه‌‌های زیر از آرشیو کاملشان دیدن کنید.     6 جمله معروف یک اتفاق مسخره داستایوفسکی[…]

14 جمله معروف جنایت و مکافات داستایوفسکی

14 جمله معروف جنایت و مکافات داستایوفسکی

14 جمله معروف جنایت و مکافات داستایوفسکی: در این مطلب 14 عدد از جملات معروف و درخشان کتاب جنایت و مکافات داستایوفسکی را گلچین کرده‌ایم. این جملات تکه کتاب های نابی هستند از نویسندگانی بزرگ که می‌توانید به وسیله‌ی دکمه‌‌های زیر از آرشیو کاملشان دیدن کنید.     14 جمله معروف جنایت و مکافات داستایوفسکی[…]

دلیل بازگشت وجه