آموزش‌های ویدیویی

علی کلانتری

من از یاد میبرم

من از یاد میبرم

شعر من از یاد میبرم – اریش فرید   من از یاد میبرم آن‌چه ‌را که یاد گرفته‌ام در مدرسه آینده تقسیم بر ترس حاصل‌اش فراموشی‌ست زندگی تقسیم بر ترس حاصل‌اش جنون است فراموشی تقسیم بر جنون حاصل‌اش جنگ است من هنوز می‌دانم که حاصل‌ ضرب ترس و جنون زندگی‌ست این را هم می‌دانم که[…]

دلیل بازگشت وجه