آموزش‌های ویدیویی

علی اصغر فرداد

کسی-عطر-ماگنولیای-تاریک-درونت-را-درنیافت

کسی عطر ماگنولیای تاریک درون‌ات را درنیافت – جسم تو، فنا نشدنی

کسی عطر ماگنولیای تاریک درونت را درنیافت – شعر جسم تو، فنا نشدنی – فدریکو گارسیا لورکا   کسی عطر ماگنولیای تاریک درونت را درنیافت کسی بلبل مجروح عشق، میان دندان‌هایت را ندید هزار اسب باریک ایرانی در ماه پیشانی‌ات خفته‌اند آن‌گاه که من چهار شب کمرگاه تو را که دشمن برف است در آغوش[…]

دلیل بازگشت وجه