آموزش‌های ویدیویی

علامه دهخدا

بزرگداشت علامه دهخدا

مراسم بزرگداشت علامه دهخدا

مراسم بزرگداشت علامه دهخدا شفیعی کدکنی می گوید اگر علامه دهخدا در هر فرهنگِ دیگری بود، حتا اگر در پست ترین فرهنگ ها بود بیشتر از چیزی که در کشور ما برای او ارزش قائل هستند برایش ارزش قائل می شدند. به گزارش ندا ولی پور، مراسم گرامی‌داشت علامه دهخدا همزمان با سالروز درگذشت این[…]

دلیل بازگشت وجه