بایگانی برچسب: صادق هدایت

8 جمله معروف سایه روشن صادق هدایت

8 جمله معروف سایه روشن صادق هدایت – تکه کتاب

8 جمله معروف سایه روشن صادق هدایت: در این مطلب 8 عدد از جملات معروف و درخشان کتاب سایه روشن صادق هدایت را گلچین کرده‌ایم. این جملات تکه کتاب های نابی هستند از نویسندگانی بزرگ که می‌توانید به وسیله‌ی دکمه‌‌های زیر از آرشیو کاملشان دیدن کنید.       8 جمله معروف سایه روشن صادق[…]

12 جمله معروف سگ ولگرد صادق هدایت

12 جمله معروف سگ ولگرد صادق هدایت – تکه کتاب

12 جمله معروف سگ ولگرد صادق هدایت: در این مطلب 12 عدد از جملات معروف و درخشان کتاب سگ ولگرد صادق هدایت را گلچین کرده‌ایم. این جملات تکه کتاب های نابی هستند از نویسندگانی بزرگ که می‌توانید به وسیله‌ی دکمه‌‌های زیر از آرشیو کاملشان دیدن کنید.         12 جمله معروف سگ ولگرد[…]

13 جمله معروف بوف کور صادق هدایت

13 جمله معروف بوف کور صادق هدایت – تکه کتاب

13 جمله معروف بوف کور صادق هدایت : در این مطلب 13 عدد از جملات معروف و درخشان کتاب بوف کور صادق هدایت را گلچین کرده‌ایم. این جملات تکه کتاب های نابی هستند از نویسندگانی بزرگ که می‌توانید به وسیله‌ی دکمه‌‌های زیر از آرشیو کاملشان دیدن کنید.       13 جمله معروف بوف کور[…]

chat