بایگانی برچسب: شفیعی کدکنی

اهمیت زبان های محلی از نگاه شفیعی کدکنی

اهمیت زبان های محلی از نگاه شفیعی کدکنی

اهمیت زبان های محلی از نگاه شفیعی کدکنی اهمیت زبان های محلی در کجاست؟ چرا نباید نسبت به این زبان ها بی اعتنا باشیم؟   به گزارش فاطمه نظرمحمدی، محمدرضا شفیعی کدکنی در یکی از جلسه‌های کلاس درس خود در دانشگاه تهران از اهمیت زبان‌های محلی که آن‌ها را پشتوانه فرهنگ‌مان می‌داند، می‌گوید. صفحه‌ای به[…]

chat