آموزش‌های ویدیویی

شعر ملک الشعرا بهار با مفاعیل مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن مکفوف محذوف)

مرا بود به دیدار تو زین پیش وصالی

مرا بود به دیدار تو زین پیش وصالی _ 95

شعر مرا بود به دیدار تو زین پیش وصالی _ غزل95 – ملک الشعرا بهار    مرا بود به دیدار تو زین پیش وصالی تو را بود به جای من غنجی و دلالی   مرا نیست ز هجر تو سوی وصل تو راهی کسی رانبود ره ز وقوعی به محالی   مرا گر سخن وصل[…]

دلیل بازگشت وجه