بایگانی برچسب: شعر درباره چشمه

شعر چشمه کوچک نیما یوشیج

شعر چشمه کوچک نیما یوشیج

شعر چشمه کوچک نیما یوشیج   گشت یکی چشمه ز سنگی جدا غلغله زن چهره نما تیز پا   گهَ به دهان، بر زده کف، چون صدف، گاه چو تیری، که رود بر هدف.   گفت:« در این معرکه یکتا منم، تاج سِر گلبن و صحرا منم،   چون بدوم، سبزه در آغوش من، بوسه[…]

chat