آموزش‌های ویدیویی

شعر حافظ با مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور)

روشنیِ طلعتِ تو ماه ندارد

روشنیِ طلعتِ تو ماه ندارد _127

دانلود دکلمه صوتی شعر روشنیِ طلعتِ تو ماه ندارد حافظ _ غزل 127+ پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر: پیشِ تو گُل، رونقِ گیاه ندارد گوشهٔ ابرویِ توست منزلِ جانم. شعر روشنیِ طلعتِ تو ماه ندارد _ غزل 127 _ حافظ   روشنیِ طلعتِ تو ماه ندارد پیشِ تو گُل، رونقِ گیاه ندارد   گوشهٔ[…]

دلیل بازگشت وجه