بایگانی برچسب: شعر بهار کودک

شعر بهار نیما یوشیج

شعر بهار نیما یوشیج

شعر بهار نیما یوشیج   شعر برای کودکان   بچه ها، بهار! گل ها واشدند. برف ها پاشندند از رو سبزه ها از روی کوهسار بچه ها، بهار! داره رو درخت می خونه به گوش: «پوستین را بکن، قبا را بپوش.» بیدار شو، بیدار بچه ها، بهار! دارند می روند دارند می پرند، زنبور از[…]

chat