آموزش‌های ویدیویی

شعر ادیب الممالک با مفعول مفاعلن مفاعیلن (هزج مسدس اخرب مقبوض)

شاه چون مجلس مقدس را

شاه چون مجلس مقدس را

شعر شاه چون مجلس مقدس را _ ادیب الممالک  ماده تاریخ شاه چون مجلس مقدس را از دم توپ کینه زد آتش   بهر تاریخ آن امیری گفت «ارشدالدوله توپچی جاکش »     مطالب بیشتر در:         پیشنهاد ویژه برای مطالعه  حال دلم طوفانیست در آینه پاییدنت را دوست می‌دارم آن[…]

گیتی شده از شکوفه چون مینو

گیتی شده از شکوفه چون مینو – غزل110

شعر گیتی شده از شکوفه چون مینو _ غزل110 _ ادیب الممالک    گیتی شده از شکوفه چون مینو از لاله لعل و از گل خوشبو   این سال چهارم است کامد باز گل در صف باغ و آب اندر جو   امسال شکوفه را بیارآید باد سحر از نسیم عنبر بو   امسال زند[…]

دلیل بازگشت وجه