آموزش‌های ویدیویی

شعر ادیب الممالک با مستفعلتن مستفعلتن

بخوان و خانه ات گر شکر و زر

بخوان و خانه ات گر شکر و زر

شعر بخوان و خانه ات گر شکر و زر _ ادیب الممالک    بخوان و خانه ات گر شکر و زر شود خرمن گدا و دزد ناید   باین راه دراز و لقمه تلخ مرا پا رنج و دندان مزد باید     مطالب بیشتر در:         پیشنهاد ویژه برای مطالعه  حال[…]

شکر کنید ای پسران وطن

شکر کنید ای پسران وطن

شعر شکر کنید ای پسران وطن _ ادیب الممالک  اندرز به سپاس   شکر کنید ای پسران وطن تا شود این فضل و کرم بر مزید   زانکه خداوند جهان آفرین فاش سراید به کلام مجید   لان شکرتم لازید نکم وان کفرتم لعذابی شدید     مطالب بیشتر در:         پیشنهاد[…]

دلیل بازگشت وجه