آموزش‌های ویدیویی

شجاع الدین شفا

امید، چیزی است بالدار

امید، چیزی است بالدار – پرنده ی امید

امید، چیزی است بالدار – شعر پرنده ی امید – امیلی دیکنسون   امید، چیزی است بالدار که بر روی ما می نشیند و روز و شب آوازی می خواند که هیچ کلامی ندارد اما هرگز نیز قطع نمی شود حتی در میان بادها و طوفان شیرین ترین قسمت این آهنگ همچنان به گوش می[…]

اگر گل ها، گل های زیبا می دانستند

اگر گل ها، گل های زیبا می دانستند

شعر اگر گل ها، گل های زیبا می دانستند – هاینریش هاینه   اگر گل ها، گل های زیبا می دانستند که چه زخمی بر دلم نشسته ، همراه من می گریستند تا دردم را درمان کنند. اگر بلبل ها می دانستند که دلم چه بار غمی دارد نغمه ای مستانه سر می دادند ،[…]

دلیل بازگشت وجه