بایگانی برچسب: شایان شاهی

شعر شب کور شایان شاهی

شعر شب کور شایان شاهی

شعر شب کور شایان شاهی   در این شبگاه تنگ آلود به هنگامی که گیرد دیدگانِ من صدایِ بارشِ قَطْراتِ ناهمگن لیک سِیری داردش آخر که میگیرد به بر طاق نزار من نفس را نیست آلایش، که بر جایش گرفته ست رام به نوبت سازدش بیرون چنان دودی که بر آتش گرفته ست کار گردش؛[…]

chat