بایگانی برچسب: سینا عباسی

شعر تا کی؟ سینا عباسی

شعر تا کی؟ سینا عباسی

  شعر تا کی؟ سینا عباسی   تو ز ما غافل و از خویش گریزان تا کی؟ تو دلت سنگ و دلم شیشه‌ی لرزان تا کی؟ تو به ما پشت کنی و ز خسوفت شب تار بدمد چشم مرا یکسره طوفان تا کی؟   تو زنی پرسه بر اعماق خیالم شب و روز من بمانم[…]

شعر ماهی بی پروا سینا عباسی

شعر ماهی بی پروا سینا عباسی

  شعر ماهی بی پروا سینا عباسی   منم یک مـرد اعدامـی که فـردا دردسـر دارد چو ماهم حکـم مرگـم را به دستانش سحر دارد منم بهمـن که در برنو هـزاران تیـر پر دارد ولی از مهـر در چشمـان آذر هم خبـر دارد منم پروانـه ای خشکیـده بر متروکـی پیـله که از بی مهـری گـلدان[…]

chat