آموزش‌های ویدیویی

سید صالح فتوحی

دلنوشته زندگی سید صالح فتوحی

دلنوشته زندگی سید صالح فتوحی

دلنوشته زندگی سید صالح فتوحی   زندگی زمانیست برای زیستن تجربه کردن و به کار بستن زندگی فرصتی است بی تکرار زمانی است بر مبنای یک قرار زندگی زمانی برای زیستن فرصتی برای آموختن لحظه ای است برای درخشیدن یا اینکه بی هدف، پوچ و بی معنا گذشتن

دلنوشته مادر سید صالح فتوحی

دلنوشته مادر سید صالح فتوحی

دلنوشته مادر سید صالح فتوحی   بغل می کند مرا با آغوشی گرم آرام می کند مرا با نغمه های شیرین گرمای وجودش، گرما بخش من است و خنده هایش، شادی بخش من با دستانی پر مهر نوازش می دهد مرا با قلبی به روشنایی آفتاب به زیبایی مهتاب با آرامشی کمیاب پرورش می دهد[…]

دلیل بازگشت وجه