بایگانی برچسب: سجاد

شعر خواهش خواستن سجاد فرهمند

شعر خواهش خواستن سجاد فرهمند

شعر خواهش خواستن سجاد فرهمند   ای خواستنی ترین خواهش خواستن انگیزه ی از خواب سحر بر خاستن ای پاسخ نمی شودها و ناممکن ها ای تصویر رخ ماه در برکه کاشتن دکتر سجاد فرهمند

chat