بایگانی برچسب: سجاد فرهمند

خسته ام

خسته ام

  خسته ام   خسته ام مثل درختی که تبر خورده است یا قیصری که به تازگی خنجر خورده است حکایت دیروز و امروز همیشه یکی ست گنجشکی بی گناه باز  به سپر خورده است دکتر سجاد فرهمند

نمک گیر

نمک گیر

  نمک گیر   در خماری چشم تو تسخیر شدیم از سحر نگاه تو زمین گیر شدیم با عشق تو شبانه لب تر کردیم از مزه اش نم نم نمک گیر شدیم دکتر سجاد فرهمند

شعر خنده جبری سجاد فرهمند

شعر خنده جبری سجاد فرهمند

  شعر خنده جبری سجاد فرهمند   دیده هایم چشمه ی بی صبری شده امروز آسمان تا افقِ پلک هایم ابری شده امروز در خاطر من بهانه های شادی مرده است لب هایم اسیر خنده ی جبری شده امروز دکتر سجاد فرهمند

شعر برمی گردی سجاد فرهمند

شعر برمی گردی سجاد فرهمند

  شعر برمی گردی سجاد فرهمند   با طنین خود یک روز برمی گردی تو آمدنی ترین ممکن فرداهایی…   دکتر سجاد فرهمند

شعر شکفتن سجاد فرهمند

شعر شکفتن سجاد فرهمند

شعر شکفتن سجاد فرهمند   ترانه ی احساس شکُفتن باش از زبان برگ بهار را گفتن باش…. دکتر سجاد فرهمند

شعر شادی سجاد فرهمند

شعر شادی سجاد فرهمند

  شعر شادی سجاد فرهمند   در اندیشه خیال شادی داشت فرمول عشق برای آبادی داشت زمزمه پردازِ ترانه هایِ بارانی رویای رسیدن به آزادی داشت دکتر سجاد فرهمند

شعر روانی سجاد فرهمند

شعر روانی سجاد فرهمند

  شعر روانی سجاد فرهمند   از عشق تو آخرش روانی گشتم یک عمر چه ساده در جوانی گشتم دنباله ی کار خود به دنیا دادم من پیر و اسیر ناتوانی گشتم دکتر سجاد فرهمند

شعر زیبایی خدا سجاد فرهمند

شعر زیبایی خدا سجاد فرهمند

شعر زیبایی خدا سجاد فرهمند   در برکه عکس رخ ماهت پیداست زلالی دو چشمان سیاهت پیداست تو پاسخِ پرسشِ بدون زیرایی زیبایی خدا درعمق نگاهت پیداست دکتر سجاد فرهمند

شعر شقایق سجاد فرهمند

شعر شقایق سجاد فرهمند

  شعر شقایق سجاد فرهمند   «🌹شقایق🌹» فضاها تیره می گردید در برف دلم بس ناله ها می دید دربرف نفهمیدم چه شد ای راست قامت که آن شب پیکرت خوابیددربرف گَلو پُر بود از احساس تلخی گلی پژمرده می لرزید دربرف توبودی بادوچشمانی پر از اشک نگاهت مرگ را فهمید در برف صدایی تلخ[…]

شعر خائنان سجاد فرهمند

شعر خائنان سجاد فرهمند

شعر خائنان سجاد فرهمند   ما دکلمه های الهه ی ناز بنان بودیم تصنیفِ آمیزهء عشق می سرودیم کفتارها خائنانه می خواندند اما ما نعره ی شیران احمد شاه مسعودیم دکتر سجاد فرهمند     دکتر سجاد فرهمند

شعر کینه سجاد فرهمند

شعر کینه سجاد فرهمند

  شعر کینه سجاد فرهمند   ما در وجود خود قرنطینه شدیم بغض فروخورده ی در سینه شدیم   باران پیام عاشقانه ای داشت ولی ما زندانی در بیابان کینه شدیم

شعر کافر سجاد فرهمند

شعر کافر سجاد فرهمند

شعر کافر سجاد فرهمند   من و تو و این حجم از فاصله؟ نصیب هیچ کافری نشود روزهایی که بر روزگار مسلمانی ما گذشت…   دکتر سجاد فرهمند

chat