آموزش‌های ویدیویی

زهرا ربانی

خواهم-به-رنج-خویش-گریه-ساز-کنم

خواهم به رنج خویش گریه ساز کنم – شاعر راست میگوید

خواهم به رنج خویش گریه ساز کنم – شعر شاعر راست میگوید – فدریکو گارسیا لورکا   خواهم به رنج خویش گریه ساز کنم و تو را گویم تا دوستم بداری . از برایم گریه ساز کنی به شامگاه بلبلان، با خنجر، با بوسه با تو. خواهم کشت یگانه شاهد را به جرم گُل کُشی[…]

آسمان-بر-باد-خواهد-شد-دختر-روستا

آسمان بر باد خواهد شد – دختر روستا

آسمان بر باد خواهد شد – شعر دختر روستا – فدریکو گارسیا لورکا   آسمان بر باد خواهد شد دختر روستا، به زیر درخت گیلاس، سرشار از فریادهای سرخ، در حسرت توام تو را آرزومندم. آسمان رنگ خواهد باخت… گر تو درک می‌کردی این، با گذارت، در پس درخت مرا بوسه‌ای می‌دادی. مترجم : زهرا[…]

دلیل بازگشت وجه