آموزش‌های ویدیویی

رویا پرتوی

عشق برترین احساس

عشق برترین احساس – عشق دلیل زندگی است

عشق برترین احساس – شعر عشق دلیل زندگی است – سوزان پولیش سوتز   عشق برترین احساس اشتیاقی عالم‌گیر نیرویی بس عظیم و شوری شگفت‌انگیز است عشق دوری جستن از آزردنِ دیگری دوری جستن از شکلِ دل‌خواهِ خود دادن به او دوری جستن از تسلط بر او و دوری جستن از فریب دادنِ اوست عشق[…]

تو آن جایی و من اینجا

تو آن جایی و من اینجا

شعر تو آن جایی و من اینجا – سوزان پولیس شوتز   تو آن جایی و من اینجا در این فکر که تا چه حد دوستت دارم در این فکر که تا چه حد برایم با ارزشی در این فکر که تا چه حد دلتنگ توئم تو آن جایی و من اینجا در این فکر[…]

دلیل بازگشت وجه