بایگانی برچسب: رومن گاری

13 جمله معروف خداحافظ گاری کوپر رومن گاری

13 جمله معروف خداحافظ گاری کوپر رومن گاری – تکه کتاب

13 جمله معروف خداحافظ گاری کوپر رومن گاری: در این مطلب 13 عدد از جملات معروف و درخشان کتاب خداحافظ گاری کوپر رومن گاری را گلچین کرده‌ایم. این جملات تکه کتاب های نابی هستند از نویسندگانی بزرگ که می‌توانید به وسیله‌ی دکمه‌‌های زیر از آرشیو کاملشان دیدن کنید.       13 جمله معروف خداحافظ[…]

8 جمله معروف زندگی در پیش رو رومن گاری

8 جمله معروف زندگی در پیش رو رومن گاری – تکه کتاب

8 جمله معروف زندگی در پیش رو رومن گاری: در این مطلب 8 عدد از جملات معروف و درخشان کتاب زندگی در پیش رو  رومن گاری را گلچین کرده‌ایم. این جملات تکه کتاب های نابی هستند از نویسندگانی بزرگ که می‌توانید به وسیله‌ی دکمه‌‌های زیر از آرشیو کاملشان دیدن کنید.       8 جمله[…]

5 جمله معروف شبح سرگردان رومن گاری

5 جمله معروف شبح سرگردان رومن گاری – تکه کتاب

5 جمله معروف شبح سرگردان رومن گاری: در این مطلب 5 عدد از جملات معروف و درخشان کتاب شبح سرگردان رومن گاری را گلچین کرده‌ایم. این جملات تکه کتاب های نابی هستند از نویسندگانی بزرگ که می‌توانید به وسیله‌ی دکمه‌‌های زیر از آرشیو کاملشان دیدن کنید.         5 جمله معروف شبح سرگردان[…]

chat