بایگانی برچسب: رضا رضوانی بروجنی

شعر دورگه لنگستون هیوز

آقام یه سفید پوست بودش – دورگه

آقام یه سفید پوست بودش – شعر دورگه – لنگستون هیوز   آقام یه سفید پوست بودش و ننم یه کاکا سیا. اگه یه روزی آقا مو نفرینش کردم، (حالا) نفرینمو پس می‌گیرم. اگه یه روزی‌ام ننه مو عاقش کردم و خواستم که بره به درک ، از اون خواسته‌ی پلیدم پشیمونم و حالا می‌خوام[…]

chat