بایگانی برچسب: دکلمه شعر نیما یوشیج

می تراود مهتاب نیما یوشیج با صدای پوریا پلیکان

شعر می تراود مهتاب نیما یوشیج با صدای پوریا پلیکان

شعر می تراود مهتاب نیما یوشیج صوتی با صدای پوریا پلیکان     شعر مهتاب نیما یوشیج   می ترواد مهتاب می درخشد شبتاب نیست یکدم شکند خواب به چشم کس و لیک غم این خفته ی چند خواب در چشم ترم می شکند. نگران با من استاده سحر صبح می خواهد از من کز[…]