بایگانی برچسب: دست ها می سایم

شعر مهتاب نیما یوشیج

شعر مهتاب نیما یوشیج

شعر مهتاب نیما یوشیج   می ترواد مهتاب می درخشد شبتاب نیست یکدم شکند خواب به چشم کس و لیک غم این خفته ی چند خواب در چشم ترم می شکند.   نگران با من استاده سحر صبح می خواهد از من کز مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را بلکه خبر[…]

chat