بایگانی برچسب: در نخستین ساعت شب نیما

شعر زن چینی نیما یوشیج

زن چینی نیما یوشیج

شعر زن چینی نیما یوشیج   در نخستین ساعت شب در اطاق چوبیش تنها، زن چینی در سرش اندیشه های هولناکی دور می گیرد، می اندیشد: « بردگان ناتوانایی که می سازند دیوار بزرگ شهر را هر یکی زانان که در زیر آوار زخمه های آتش شلاق داده جان مرده اش در لای دیوار است[…]

chat