بایگانی برچسب: در دفتر من به روی اوراق زیاد نیما

در دفتر من به روی اوراق زیاد نیما

نام این صفحه را در دفتر من به روی اوراق زیاد گذاشته‌ایم. این نام از شعر خاطره ی مبهم اثر نیما یوشیج گرفته شده است. این شعر یکی از زیباترین و معروف‌ترین شعرهای نیما یوشیج است که دربرگیرنده‌ی سطرها و اتفاقات درخشانی‌ست.

در این شعر نیما یوشیج از خط و سطری مبهم و خاطره ای مبهم در یک دفتر صحبت می کند.
با کلیک بر روی عنوان یا عکس شعر می‌توانید متن کامل شعر خاطره ی مبهم را بخوانید. و همچنین دیدگاه خودتان را در پایان بنویسید، همچنین در صورت تمایل می‌توانید با صدای خودتان شعر را ضبط کنید و برای ما بفرستید تا صدای شما در سایت به شکل عمومی منتشر شود.

همچنین با کلیک بر لینک‌های زیر می‌توانید اشعار بیشتری از نیما یوشیج ببینید:

«اشعار نیما یوشیج»

«نیما یوشیج»

«نامه‌های نیما یوشیج»

شعر خاطره مبهم نیما یوشیج

شعر خاطره مبهم نیما یوشیج

شعر خاطره مبهم نیما یوشیج     در دفتر من به روی اوراق زیاد سطری ست نوشته با خطی نوع دگر آن سطر به بر نه حرف دارد نه نقط از بهر ادای معنی خود، نه صور دارد در بر هر آنچه دارد به درون دارد به درون هر آنچه دارد در بر. ای بس[…]

chat