آموزش‌های ویدیویی

خلیل پاک نیا

تب و تاب تولیپ‌ ها را حدی نیست

تب و تاب تولیپ‌ ها را حدی نیست – دسته گلی برای او

تب و تاب تولیپ‌ ها را حدی نیست – شعر دسته گلی برای او – سیلویا پلات   تب و تاب تولیپ‌ ها را حدی نیست. زمستان این‌جاست بین چه سپید، چه ساکت، چه برف پوش است همه‌چیز دارم آرامش یاد می‌گیرم، آرام دراز می‌کشم مثل نور براین دیوارهای سپید، این دست‌ها، این بستر هیچ‌ام[…]

دلیل بازگشت وجه