بایگانی برچسب: حسین مکی‌زاده

شعر کلمه‌ها آلن گینزبرگ

چشم را خیره می‌کند تیغ آفتاب – کلمه‌ها

چشم را خیره می‌کند تیغ آفتاب – شعر کلمه‌ها – آلن گینزبرگ   چشم را خیره می‌کند تیغ آفتاب پژواک پریان پرده آسمان را می‌درد بوق تاکسی‌ها در خیابان منعکس می‌شود بوق خراب ماشین‌ها صدای بزغاله می‌دهد آسمان با کلمه‌ها پوشیده شده ست روز با کلمه‌ها پوشیده شده ست شب با کلمه‌ها پوشیده شده ست[…]

chat