آموزش‌های ویدیویی

حسن تهرانی 

خاطرم سرشار باد

خاطرم سرشار باد

شعر خاطرم سرشار باد – خورخه لوئیس بورخس   خاطرم سرشار باد از یاد خیابانی خاکی با دیوارهای کوتاه و سواری بالا بلند که سپیده را از خود سرشار می‌کند با شنلی ژنده و بلند در یکی از روزهای ملالت‌بار در روزی بی‌تاریخ. خاطرم سرشار باد از یاد مادرم که به صبح می‌نگرد در ایستگاه[…]

دلیل بازگشت وجه