آموزش‌های ویدیویی

حسام ولیدی

همیشه کسی در اتاق کناری هست

همیشه کسی در اتاق کناری هست

شعر همیشه کسی در اتاق کناری هست – چارلز بوکوفسکی   همیشه کسی در اتاق کناری هست که کنار دیوار فال‌گوش می‌ایستد. همیشه کسانی در اتاق کناری هستند کسانی در حیرت این‌که شما آن‌جا بدون آن‌ها چه‌ می‌کنید. همیشه کسی در اتاق کناری هست کسی که فکر می‌کند شما به کس دیگری فکر می‌کنید یا[…]

دلیل بازگشت وجه