آموزش‌های ویدیویی

جعلیات ایرج میرزا

عدالت-کجایی-ایرج-میرزا-هر-وعده-که-دادند-به-ما-باد-هوا-بود 

عدالت کجایی – هر وعده که دادند به ما باد هوا بود

هر وعده که دادند به ما باد هوا بود – عدالت کجایی ایرج میرزا : نام این شعر وعده است و برخی این متن رو به جعل منسوب به ایرج میرزا دانسته‌اند. اما چنین شعری در هیچ کدام از دیوان‌ها و کتاب‌های ایرج میرزا وجود ندارد.   عدالت کجایی ایرج میرزا – هر وعده که[…]

دلیل بازگشت وجه