آموزش‌های ویدیویی

جاوید ثقفی

اگر بتوانم قلبی را از شکستن باز دارم

اگر بتوانم قلبی را از شکستن باز دارم – معنای زندگی

اگر بتوانم قلبی را از شکستن باز دارم – شعر معنای زندگی – امیلی دیکنسون اگر بتوانم قلبی را از شکستن باز دارم بیهوده نزیسته‌ام اگر بتوانم دردی را تسکین دهم یا کم کنم یا به سینه سرخی افتاده یاری دهم به آشیانه‌اش برگردد بیهوده نزیسته‌ام مترجم: جاوید ثقفی پیشنهاد ویژه برای مطالعه: اگر ماه[…]

دلیل بازگشت وجه