بایگانی برچسب: جان اشتاین بک

9 جمله معروف مروارید جان اشتاین بک

9 جمله معروف مروارید جان اشتاین بک – تکه کتاب

9 جمله معروف مروارید جان اشتاین بک: در این مطلب 9 عدد از جملات معروف و درخشان کتاب مروارید جان اشتاین بک جان اشتاین بک را گلچین کرده‌ایم. این جملات تکه کتاب ها نابی هستند از نویسندگانی بزرگ که می‌توانید به  دکمه‌‌های زیر از آرشیو کاملشان دیدن کنید.         9 جمله معروف[…]

10 جمله معروف ماه پنهان جان اشتاین بک

10 جمله معروف ماه پنهان جان اشتاین بک – تکه کتاب

10 جمله معروف ماه پنهان جان اشتاین بک: در این مطلب 10 عدد از جملات معروف و درخشان کتاب ماه پنهان جان اشتاین بک را گلچین کرده‌ایم. این جملات تکه کتاب ها نابی هستند از نویسندگانی بزرگ که می‌توانید به  دکمه‌‌های زیر از آرشیو کاملشان دیدن کنید.         10 جمله معروف ماه[…]

11 جمله معروف خوشه های خشم جان اشتاین بک

11 جمله معروف خوشه های خشم جان اشتاین بک – تکه کتاب

11 جمله معروف خوشه های خشم جان اشتاین بک: در این مطلب 11 عدد از جملات معروف و درخشان کتاب خوشه های خشم جان اشتاین بک را گلچین کرده‌ایم. این جملات تکه کتاب ها نابی هستند از نویسندگانی بزرگ که می‌توانید به  دکمه‌‌های زیر از آرشیو کاملشان دیدن کنید.         11 جمله[…]

15 جمله معروف موش ها و آدم ها جان اشتاین بک

15 جمله معروف موش ها و آدم ها جان اشتاین بک – تکه کتاب

15 جمله معروف موش ها و آدم ها جان اشتاین بک: در این مطلب 15 عدد از جملات معروف و درخشان کتاب موش ها و آدم ها جان اشتاین بک را گلچین کرده‌ایم. این جملات تکه کتاب ها نابی هستند از نویسندگانی بزرگ که می‌توانید به  دکمه‌‌های زیر از آرشیو کاملشان دیدن کنید.    […]

chat