آموزش‌های ویدیویی

افسانه نجم آبادی

شعر رنگهای بی اثر توماس هاردی

ایستاده بودیم كنار استخری در آن روز زمستانی – رنگهای بی اثر

ایستاده بودیم كنار استخری در – شعر رنگهای بی اثر – توماس هاردی   ایستاده بودیم كنار استخری در آن روز زمستانی و خورشید سفید بود انگار خدا ملامتش كرده باشد برگی چند ریخته بر خاك گرسنه خاكستری سقوط كرده از درختی زبان گنجشک   نگاهم می كردی و چشمانت سرگردان بر رازهای فاش گشته[…]

دلیل بازگشت وجه