آموزش‌های ویدیویی

اشعار آیدا دانشمندی

دانشمندی

شعری از آیدا دانشمندی

شعری از آیدا دانشمندی شعر سیزدهم از کتاب چین و چروک های خانم اتو آیدا دانشمندی   وطن به هیأت انسان در آمده ست و زن است زنی که خوش نمک و گرم و قابل دهن است وطن زنی ست در آن سوی ابرهای جهان و چشم های تو هیز ست، مثل مه شکن است[…]

دلیل بازگشت وجه