بایگانی برچسب: اسماعیل صارمی

شبانه

شعر شبانه احمد شاملو

شعر شبانه احمد شاملو   به اسماعیل صارمی ای خداوند! از درونِ شب گوش با زنگِ غریوی وحشت‌انگیزم گر نشینم منکسر بر جای ور ز جا چون باد برخیزم، ای خداوند! از درونِ شب گوش با زنگِ غریوی وحشت‌انگیزم. □ می‌کِشم هر ناله‌ی این شامِ خونین را در ترازوی غریواندیش، می‌چشم هر صوتِ بی‌هنگامِ مسکین[…]

chat