آموزش‌های ویدیویی

اخبار ادبی ایران

تخریب-خانه-پدری-احمد-محمود

تخریب خانه احمد محمود

تخریب خانه احمد محمود در اهواز غم انگیز است. احمد محمود نویسنده ای ست که تمام عمرش را برای مردم نوشت. و خوب هم نوشت. او درد مردم ‌دید. پلیدی ها و زشتی ها را دید و به داستان کشید. و خوب هم داستان ساخت. بی شک احمد محمود یکی از نویسندگانِ مهمِ معاصرِ ماست.[…]

بزرگداشت علامه دهخدا

مراسم بزرگداشت علامه دهخدا

مراسم بزرگداشت علامه دهخدا شفیعی کدکنی می گوید اگر علامه دهخدا در هر فرهنگِ دیگری بود، حتا اگر در پست ترین فرهنگ ها بود بیشتر از چیزی که در کشور ما برای او ارزش قائل هستند برایش ارزش قائل می شدند. به گزارش ندا ولی پور، مراسم گرامی‌داشت علامه دهخدا همزمان با سالروز درگذشت این[…]

اهمیت زبان های محلی از نگاه شفیعی کدکنی

اهمیت زبان های محلی از نگاه شفیعی کدکنی

اهمیت زبان های محلی از نگاه شفیعی کدکنی اهمیت زبان های محلی در کجاست؟ چرا نباید نسبت به این زبان ها بی اعتنا باشیم؟   به گزارش فاطمه نظرمحمدی، محمدرضا شفیعی کدکنی در یکی از جلسه‌های کلاس درس خود در دانشگاه تهران از اهمیت زبان‌های محلی که آن‌ها را پشتوانه فرهنگ‌مان می‌داند، می‌گوید. صفحه‌ای به[…]

دلیل بازگشت وجه