بایگانی برچسب: ابر بارانش گرفته نیما

شعر خانه ام ابری ست نیما یوشیج

شعر خانه ام ابری ست نیما یوشیج

شعر خانه ام ابری ست نیما یوشیج   خانه ام ابری است یکسره روی زمین ابری ست با آن از فراز گردنه خرد و خراب و مست باد می پیچد. یکسره دنیا خراب از اوست و حواس من! آی نی زن که ترا آوای نی برده ست دور از ره کجایی؟ خانه ام ابری ست[…]

chat