بایگانی برچسب: آن نگارین چربدست استاد نیما یوشیج

نام این صفحه را آن نگارین چربدست استاد گذاشته‌ایم. این نام از شعر داستانی نه تازه اثر نیما یوشیج گرفته شده است. این شعر یکی از زیباترین و معروف‌ترین شعرهای نیما یوشیج است که دربرگیرنده‌ی سطرها و اتفاقات درخشانی‌ست.

چند سطری از شعر:

همچنین در گشاد و شمع افروخت

آن نگارین چربدست استاد

گوشمالی به چنگ داد و نشست

پس چراغی نهاد بر دم باد

هرچه از ما به یک عتاب ببرد.

با کلیک بر روی عنوان یا عکس شعر می‌توانید متن کامل شعر داستانی نه تازه را بخوانید. و همچنین دیدگاه خودتان را در پایان بنویسید، همچنین در صورت تمایل می‌توانید با صدای خودتان شعر را ضبط کنید و برای ما بفرستید تا صدای شما در سایت به شکل عمومی منتشر شود.

همچنین با کلیک بر لینک‌های زیر می‌توانید اشعار بیشتری از نیما یوشیج ببینید:

«اشعار نیما یوشیج»

«نیما یوشیج»

«نامه‌های نیما یوشیج»

شعر داستانی نه تازه نیما یوشیج

شعر داستانی نه تازه نیما یوشیج

شعر داستانی نه تازه نیما یوشیج   شامگاهان که رویت دریا نقش در نقش می نهفت کبود داستانی نه تازه کرد به کار رشته ای بست و رشته ای بگشود   رشته های دگر بر آب ببرد. اندر آن جایگه که فندق پیر سایه در سایه بر زمین گسترد چون بماند آب جوی از رفتار[…]

chat