آموزش‌های ویدیویی

آرش سهرابی

شعر این خانه تد هیوز

تمام شب دور بوده است در دریا – شعر این خانه

تمام شب دور بوده است در دریا – شعر این خانه تد هیوز   تمام شب دور بوده است در دریا چوب ها از تاریکی سقوط می کنند، تپه های غران پای پنجره بادها رم می دهند کشتزارها را و باز و گشاده سیاهی و نمی کور کننده را به اهتزاز در می آورد تا[…]

دلیل بازگشت وجه