آشنایی با سبک های ادبیات نمایشی

250,000 تومان

آشنایی با سبک های ادبیات نمایشی برای نمایشنامه خوانی

 

امروزه گروه‌های نوپای نمایشی از طریق «نمایشنامه‌ خوانی یا اجرا خوانی» تمرین «اجرا» کرده یا به عبارتی با ساخت ماکتی اجرایی از یک نمایش خود را در برابر تماشاگر قرار می‌دهند تا امر زنده‌ی تئاتر را تجربه کنند.
مواجهه با متون ادبیات نمایشی با رویکرد تحلیلی و اجرایی به علاقه‌مندان بازیگری، کارگردانی و نویسندگی کمک می‌کند تا در کلیت فضای هنرهای نمایشی مسیر خود را بهتر بشناسند و بعد منسجم‌تر آن را ادامه دهند.
از همین رو تجسم نقش‌ها و واکاوی شخصیت‌های نمایشی در تحلیل متون دراماتیک معاصر می‌تواند تمرینی باشد برای فرآیندی اجرایی و شکل گیری پرفورمنسی برای ارائه مقابل نگاه تماشاگر.
«نمایشنامه خوانی یا اجرا خوانی» باعث می‌شود گروه گردآمده مراحل تولید یک اثر نمایشی را تمرین کرده و تجربه‌ی تحلیل شخصیت و باورپذیری بازی یک نقش را بیازمایند.

شرح جلسات آموزشی این دوره برای آشنایی بیشتر هنرجویان با خوانش نظری و تحلیل نمایشنامه‌‌هایی در نظر گرفته شده است که علاوه بر مباحث تئوریک، هنرجو با جذابیت‌های کارگردانی و بازیگری متون نمایشی نیز آشنا ‌می‌شود.

جلسه اول: آشنایی با درام و نظام ارسطویی در ادبیات
جلسه دوم: آشنایی با کمدی در آثار نمایشی
جلسه سوم: آشنایی با درام موقعیت ( درامی در اتاق)
جلسه چهارم: آشنایی با انواع اقتباس
جلسه پنجم: آشنایی با پترن انتقام و عنصر غافل گیری
جلسه ششم: تحلیل انتقادی متن از منظر رویکرد نظری فمینیستی
جلسه هفتم: درک مکتب نهیلیسم و ابزورد
جلسه هشتم: مونولوگ چیست؟

 

جلسات یک روز در هفته روز های سه شنبه هشت شب برگزار می شود.

 

هشت جلسه طی دوم ماه.

هزینه ی دوره: پانصد هزار تومان که می توانید در دو قسط دویست و پنجاه هزار تومان پرداخت کنید. اگر می خواهید هزینه ی دوره را یکجا پرداخت کنید می توانید از محصول به تعداد دو عدد انتخاب کرده و پانصد هزار تومان را پرداخت کنید.