یادداشت های روزانه نیما یوشیج

60,000 تومان

کتاب یادداشت های روزانه نیما یوشیج

به تلاش شراگیم یوشیج

بازیابی و بازنویسی از روی دست نوشته ی نیما یوشیج

کتاب های نیما یوشیج

کتاب شعر سپید و نیمایی

کتاب شعر مشاهیر

 

شاید بعد از مرگ من حتی این اوراق هم بدست كسی نیفتد و یا نداند چه اسمی بگذارد به افكار متفرقه من بعد از مرگ من خانه‌ی یوش من خراب می‌شود، سهم جنگل را پسرعموهای من می‌خورند، نه كسی را دارم علاقمند ( یعنی دریابد كه كدام شارلاتان نمی‌آید نوشتجات مرا در ببرد، ماخوذ به حیا نشده بدست آن‌ها نمی‌دهد) نه مرا فرزندی باشد برومند. من می‌میرم و آثار شلوغ و درهم و برهم من می‌ماند و از بین می‌رود. به من زمان زندگی من كمك نكرد كه بتوانم با آرامش كارم را بكنم.

در انبار موجود نمی باشد