گزینه اشعار پرویز ناتل خانلری

11,500 تومان

کتاب گزینه اشعار پرویز ناتل خانلری

با مقدمه شفیعی کدکنی

 

آب آرام و آسمان آرام

دل ز غم فارغ و روان پدرام

سایۀ بیدبن فتاده در آب

زلف ساقی در آبگینۀ جام

ای خوشا عاشقی بدین هنگام

سایۀ بید بن فتاده در آب

بر سر موج سیم‌گون مهتاب

مرغ شبخوان ز دور در آواز

ماه چون دلبری فکنده حجاب

تن سیمین بشوید اندر آب

مرغ شبخوان ز دور در آواز

در دل از بانگش اندهی دلساز

خاطر از یاد یار مالامال

دل پر از آرزوی دور و دراز

مرغ اندیشه مانده از پرواز

خاطر از یاد یار مالامال

مست بیم فراق و شوق وصال

آسمان چون پرند مینارنگ

مه بر آن با هزار غنج و دلال

کرده تنهاییش اسیر ملال

آسمان چون پرند مینارنگ

آب چون آبگینه‌ای بی‌رنگ

کرجی‌بان مکن شتاب به راه

نکند دل به بازگشت آهنگ

اندکی نرم‌تر، درنگ! درنگ!

کرجی‌بان مکن شتاب به راه

سیمت ار باید آنچه خواهی خواه

دل بی‌تاب تازه رفته به خواب

مکن آرام او به خیره تباه

در دل آبدان ملرزان ماه

دل بی‌تاب تازه رفته به خواب

گرد کافور بیخته مهتاب

آب آرام و آسمان آرام

ماه خوش خفته در بن مرداب

روی دلدار بیند اندر خواب

آب آرام و آسمان آرام

دل ز غم فارغ و روان پدرام

سایۀ بید بن فتاده در آب

زلف ساقی در آبگینۀ جام

ای خوشا عاشقی بدین هنگام

بندر پهلوی ۱۳۱۶

در انبار موجود نمی باشد